Helpdesk 24/7

073 3030 429 Schijndel
035 603 2574 Soest
0499 47 5669 Best

Openingstijden

Maa - Vrij: 8:00 - 18:00 uur

Privacy Statement ServerPC IT Solutions B.V.

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ServerPC IT Solutions B.V., Wintereik 26, 5682 HM te Best.
ServerPC IT Solutions B.V. respecteert uw privacy en gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

ServerPC verwerkt de volgende typen persoonsgegevens:

Bedrijfsnamen, naam, adres, woonplaats, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, IP-Adressen, KvK- en BTW-nummers van relaties.

Naam, adres, woonplaats, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, BSN nummer en kopie ID van personeel.

Er worden niet meer gegevens dan noodzakelijk verwerkt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Dit kan per relatie verschillend zijn. Het kan dus zijn dat we van u niet alle bovengenoemde gegevens verwerkt hebben omdat dat niet nodig is.

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan geeft u ons daarmee toestemming om de ingevulde gegevens of de inhoud van de e-mail te mogen verwerken en te bewaren volgens de gestelde bewaartermijnen.

Indien wij persoonsgegevens ontvangen via een andere organisatie of in voorkomend geval via een openbare bron dan zullen wij dit bij contact met u vermelden.

Doel verwerken gegevens

De persoonsgegevens die door ServerPC worden verwerkt zijn van noodzakelijk belang voor het in stand houden van de onderlinge relatie, het uitvoeren van de werkzaamheden, voor de afwikkeling van uw bestelling of afgenomen dienst, en/of ten behoeve van contractuele en wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of, indien noodzakelijk en onoverkomelijk, op die van een derde partij omdat wij bijvoorbeeld reseller zijn van een dienst die bij deze derde partij draait.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Indien u de gevraagde noodzakelijke gegevens niet wilt verstrekken is het mogelijk dat een dienst niet goed functioneert en/of wij genoodzaakt zijn de opdracht te weigeren.

Bewaartermijnen

Communicatie bijv. e-mails: Maximaal 7 jaar + de ingestelde retentie van de backup.

Administratie: Maximaal 7 jaar + de ingestelde retentie van de backup.

Accountgegevens: Tot 1 jaar na beëindigen klantrelatie + ingestelde retentie van de backup

IP-Adressen: Tot 1 jaar na beëindigen klantrelatie + ingestelde retentie van de backup

Data verkregen door support: Tot 1 maand na actie, migratie of oplossen probleem  + ingestelde retentie van de backup indien opgeslagen op onze server. (Tenzij klant anders aangeeft.)

Bezoekgegevens website: Maximaal 1 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

ServerPC IT Solutions B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, om de beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van betreffende natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Rechten betrokkenen

U kunt ons zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Ook kunt u aangeven dat u een bepaalde verwerking in wilt trekken. Neem hiervoor contact met ons op. Ten einde vergissingen te voorkomen dient dit schriftelijk te gebeuren.

Klachtenregeling

Als u een klacht in wilt dienen kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling die u kunt vinden op onze website of u kunt u richten tot de relevante privacy toezichthouder.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit gebeurt door gebruik te maken van Google Analytics-cookies. ServerPC IT Solutions heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

In dit kader wordt het volgende geregistreerd:

Uw IP-adres (waarvan het laatste octet wordt gemaskeerd),

Uw unieke gebruikers ID,

Uw locatie,

Hoe u op onze site bent beland,

Uw surfgedrag binnen onze site.

Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. De functie “Gegevens delen” van Google Analytics hebben wij uitgezet. Uw gegevens worden dus niet aan derden verstrekt.

ServerPC IT Solutions maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gebruik van cookies

Buiten het gebruik van Google Analytics-cookies worden er géén cookies aangemaakt als u onze website bezoekt.

Derden

De informatie wordt in principe niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden met partners waarvan wij reseller zijn van hun diensten en verplicht zijn uw gegevens door te geven t.b.v. de activering en/of uitvoering van de dienst.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Tevens zijn zij op de hoogte van deze verklaring en zullen zij ernaar handelen zoals beschreven.

Met onze partners hebben wij voor zover mogelijk verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven zonder uw toestemming aan bedrijven buiten de EU.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van ServerPC IT Solutions B.V., dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0499475669 of e-mailadres sales@serverpc.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

 

**Privacy Statement ServerPC v2018.2**